Mai multe imobile din municipiul Petrosani sunt incluse într-un program de eficientizare termicã.  Si locatarii trebuie sã contribuie financiar la acest program, iar autoritãtile locale de la Petrosani au decis ca partea locatarilor sã fie recuperatã în 7 ani.
“Taxa de reabilitare termicã se va achita în termen de maxim 7 ani, începând din data de 1 a lunii urmãtoare încheierii procesului verbal la terminarea lucrãrilor. Asociatiilor de proprietari le revine obligatia ca, în termen de maxim 15 zile de la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrãrilor, sã transmitã Directiei Tehnice din cadrul primãriei municipiului Petrosani hotãrârea de aprobare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individualã, dupãstabilirea acestora împreunã cu contractantul/contractantii lucrãrilor”, aratã proiectul aprobat de consilierii locali de la Petrosani.
Municipalitatea de la Petrosani intentioneazã sã solicite finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani”.
Scopul implementãrii proiectului este acela de crestere a eficientei energetice în blocurile de locuinte nivel P+8 si P+10. “Ghidul solicitantului aplicabil apelului de proiecte POR/2017/3.1/A/2/7 REGIUNI Axa Prioritarã 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A – clãdiri rezidentiale stabileste ratele de cofinantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile, respectiv 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor provin din Fondul European de Dezvoltare Regionalã si bugetul de stat, iar 40% din aceste cheltuieli sunt suportate de cãtre solicitant si asociatia de proprietari”, aratã documentul.
Monika BACIU