INSTITUTUL NATIONAL DE CERCEARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERÃ SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVÃ – INSEMEX PETROSANI, cu sediul în localitatea Petrosani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 32-34, cod 332047, jud. Hunedoara, organizeazã concurs pentru ocuparea unui post de inginer mecanic, cu contract individual de muncã pe perioadã determinatã (12 luni), cu normã întreagã, în cadrul Directiei Economic, Comercialã (D.E.C) – Compartiment Achizitii, Investitii (C.A. Inv.).

Data limitã pentru depunerea dosarelor de concurs, la secretariatul institutului, este 01.07.2016, ora 16.00. Concursul se va desfãsura în data de 04.07.2016, ora 10.30 la sediul institutului. Informatii suplimentare privind eligibilitatea candidatilor, continutul dosarelor de concurs, criteriile, probele de concurs, precum si tematica pentru domeniul de activitate si bibliografia de concurs se pot obtine de la sediul institutului – Comp. Resurse Umane, ing. Olga Miclea, tel. 0254/541621 – 541622, int. 192.