5, cea mai mică medie de admitere la studiile de licență de la UPET

A u fost afișate rezultatele admiterii la studiile universitare de licență din cadrul Universității Petroșani. Încă au mai rămas câteva locuri neocupate la buget, iar cea mai mică medie de admitere este 5.

Aceasta este la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică. Potrivit calendarului admiterii, până în data de 28 iulie, candidații declarați admiși sunt așteptați pentru a-și confirma loculocupat prin concurs. Pentru candidații admiși pe locurile Romanilor de pretutindeni (Rep. Moldova), confirmarea locurilor se va face cu sprijinul Asociației Studenților Basarabeni din Petroșani, împuterniciți de Universitatea din Petroșani, în data de 26 iulie, la Chișinău. Fiecare candidat va fi contactat direct de către reprezentanți.
Taxa de înmatriculare este de 30 lei pentru studii de licență și trebuie achitată din momentul în care candidații au fost declarați admiși. Dovada plății trebuie prezentată la secretariatul facultății. Este nevoie de diplomele în original pentru confirmarea locurilor „român buget” (fără taxă). Dacă ați fost admis la locurile cu taxă, se depun la dosar actele în copie xerox, dar trebuie să prezentați acte în original pentru certificarea cu originalul. Înmatricularea se face la comisiile de admitere la sediul Universității.
Monika BACIU