4650 persoane si-au gãsit un loc de muncã cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În primele 6 luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului National de Ocupare a Fortei de Muncã, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncã 4650 persoane, dintre care 2046 femei.
Din totalul persoanelor ocupate pânã la data de referintã, 1960 au peste 45 de ani, 1424 au vârsta cuprinsã între 35 si 45 de ani, 806 au între 25 si 35 de ani, iar 460 sunt tineri sub 25 de ani (din care 141 tineri NEET).
În functie de  rezidentã, din totalul  persoanelor încadrate în muncã, 3299 provin din mediul urban, iar 1351 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregãtire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncã, cele mai multe persoane au studii liceale,1747, urmate de cele care au ca studii scoala profesionalã sau de arte si meserii, 1495. Numãrul celor fãrã studii sau cu studii primare si gimnaziale este de 1152, cei cu studii postliceale sunt în numãr de 70, iar cei cu studii universitare sunt în numãr de 186. Din numãrul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 203 persoane fac parte din categoria celor foarte greu ocupabile. Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau resedinta beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active  prevãzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, modificatã si completatã.
Astfel, în primele  sase luni ale anului 2019, numãrul persoanelor care au beneficiat de asistentã pentru înregistrarea în evidentã ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, în vederea  asigurãrii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 7078 persoane.
3,18% – rata somajului înregistrat în evidentele AJOFM Hunedoara
La sfârsitul lunii iunie 2019, în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara erau înregistrati 5614 someri (din care 2886 femei), rata somajului fiind de 3,18 %.
Comparativ cu luna precedentã, când rata somajului a fost de 3,27 %, în aceastã lunã acest indicator a înregistrat o scãdere.
Din totalul de 5614 persoane înregistrate în evidentele AJOFM Hunedoara, 2439 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3175 erau someri  neindemnizati. În ceea ce priveste mediul de  rezidentã,1934 someri provin din mediul rural si 3680 sunt din mediul urban.
Somerii cu studii  gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul somerilor înregistrati în evidentele AJOFM Hunedoara 27,93 %, urmat de cei cu studii liceale 22,17 %, iar 20,16 % au absolvit învãtãmântul profesional sau scoli de arte si meserii. Somerii fãrã studii si cu nivel de studii primare reprezintã 18,20 % din totalul somerilor înregistrati, cei cu studii superioare sunt 9,42 %, iar cei cu învãtãmânt postliceal sunt 2,12 %.
Structura somerilor înregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintã  astfel: 1019 persoane foarte greu ocupabile, 3621 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane usor ocupabile.

Un comentariu la „4650 persoane si-au gãsit un loc de muncã cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

  • 30 iulie 2019 la 17:35
    Permalink

    ”Nu sunt muncitori în tot judetul” titlu de azi din Cronica Vaii Jiului, lucru spus de Costel Avram(administratorul judetului Hunedoara). Si ce se spune in acest articol…. 4650 de persoane si-au gasit loc de munca, din care 2046 femei. Bun. 2046 femei nu cred ca s-au angajat in constructii…. Raman 2604 barbati. Din astia 2604 nu s-au angajat nu stiu vreo 500 in constructii????? Unde s-au angajat, de aceea era corect sa se spuna si pe ce posturi, unde s-au angajat mai exact si asa ne puteam face o imagine, dar asa doar s-au angajat?????!!!!!
    De aceea lauda facuta AJOFM Hunedoara nu mi se pare corecta. Si mai sesizez un lucru: sunt angajati mai putini decat numarul de someri 5614, fara ai mai pune si pe somerii neindemnizati sau cei care nici macar nu mai figureaza in baza AJOFM de date(cazul in care un om este somer si nu reuseste o perioada mai lunga de timp sa-si gaseasca loc de munca el nu mai apare nici ca somer neindemnizat cred, nu stiu exact).

Comentariile sunt închise.