4,5 milioane lei, contestate la Aninoasa de firme si sustinãtori

O asociere de firme care are doi sustinãtori a fost desemnatã câstigãtoarea unei licitatii de 4,5 milioane de la Aninoasa. Numai cã Strabag a contestat procedura si a reusit sã întoarcã rezultatul.  Strabag întoarce o licitatie de 4,5 milioane de lei la Aninoasa. Societatea a contestat licitatia privind “Servicii de proiectare tehnicã, asistentã tehnicã si  executie lucrãri pentru obiectivul de investitii „ Lucrãri de modernizare strãzi de interes local în orasul Aninoasa”.
“Contestatoarea a solicitat anularea raportului procedurii, a comunicãrii nr. 1743/08.06.2018, privind rezultatul procedurii de atribuire, obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluãrii ofertei tehnice si a ofertei financiare, cu reevaluarea ofertei depuse de ofertantul declarat câstigãtor – Asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, precum si stabilirea rezultatului procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale în vigoare raportat la criteriul de atribuire „pretul cel mai scãzut””, aratã documentul Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor.
În plus asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, prin SC NIK ART SERV CONS SRL, lider al asocierii,  SC DAMITRADE SRL, asociat, SC PADPONT DESIGN SRL, tert sustinãtor, a formulat „opinia  concurentã” prin care a solicitat respingerea contestatiei depusã de SC STRABAG SRL ca inadmisibilã, în ceea ce priveste respectarea procedurilor de depunere a acesteia si ca nefondatã si  nelegalã, în ceea ce priveste aspectele de fond.
“Pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite contestatia formulatã de SC STRABAG SRL, în contradictoriu cu ORASUL  ANINOASA, si anuleazã raportul procedurii nr. 1728/08.06.2018, precum si comunicãrile transmise ofertantelor ale cãror oferte au fost declarate admisibile. Obligã autoritatea contractantã la reevaluarea ofertei depuse de Asocierea SC NIK ART SERV CONS SRL – SC DAMITRADE SRL, cu SC PADPONT DESIGN SRL tert sustinãtor, în termen de cel mult 15 zile de la data  primirii prezentei, cu întocmirea unui nou raport al procedurii”, aratã solutia Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor.
Împotriva deciziei se poate formula contestatie în termen de 10 zile. Proiectul prevedea asfaltarea strãzilor Simion Bãrnutiu (265 m), Costeni Tronsonul I (545 m) si Tronsonul II (611 m), Republicii (415 m), Ghe. Doja (295 m), Uzinei (654 m), Dãnutoni (898 m), Mãrtinesti (1410 m), Vulculesti (584 m). În total, 5.679 m de drum. Contractul contestat are o valoare de 4.499.076,00 RON.
Monika BACIU