44 de posturi de director si director adjunct scoase la concurs în Valea Jiului

Posturile de director si director adjunct de la unitãtile de învãtãmânt nu vor mai fi ocupate pe criterii politice. Acestea se vor ocupa pe bazã de concurs. La nivelul Vãii Jiului 44 de posturi de conducere au fost scoase la concurs, 18 pentru directori si 26 de director adjunct.

Astfel, la 18 unitãti de învãtãmânt din Valea Jiului vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere. Cele mai multe unitãti de învãtãmânt pentru care se va organiza concurs sunt la nivelul municipiului Petrosani. Astfel, la Colegiul National Mihai Eminescu Petrosani se va organiza concurs pentru ocuparea unui post de director si 3 posturi de director adjunct. Clubul Copiilor si Elevilor din Petrosani scoate la concurs un post de director, Colegiul National de Informaticã Carmen Sylva are scos la concurs un post de director si unul director adjunct. La Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida existã un post de director si douã de director adjunct. Un post de director pentru care se organizeazã concurs este la grãdinita cu program prelungit nr. 3 din Petrosani. Scoala Generalã IG Duca Petrosani scoate la concurs un post de director si douã posturi de director ajunct, iar Scoala 7 din localitate va scoate la concurs câte un post de director si director adjunct.

“Documentul reglementeazã conditiile de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar, organizarea si desfãsurarea propriu-zisã a concursului, respectiv numirea si eliberarea din functie a directorilor si directorilor adjuncti din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar.

Pe lângã unitãtile publice de învãtãmânt preuniversitar, prevederile acestei metodologii se aplicã si unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar particular autorizate/acreditate, respectiv centrelor judetene de resurse si asistentã educationalã/ Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistentã Educationalã (CJRAE/CMBRAE) unitãtilor de învãtãmânt special, centrelor scolare pentru educatie incluzivã, centrelor scolare, centrelor de excelentã, palatelor si cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare si Palatului National al Copiilor”, aratã comunicatul Ministerului Educatiei. Proba scrisã va avea loc în data de 12 octombrie 2016. Probele de interviu si evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfãsura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locatiile stabilite de inspectoratul scolar.

Monika BACIU

2 comentarii la „44 de posturi de director si director adjunct scoase la concurs în Valea Jiului

  • 22 septembrie 2016 la 09:46
    Permalink

    ha ha ha aceste posturi nu se adjudeca pe pile ?ha ha ha deja se stiu directorii

  • 23 septembrie 2016 la 19:49
    Permalink

    ne am saturat de directori numiti politic un resmerita care a distrus un liceu de traditie din vale un lautaru sau alti politruci gen humel sa fie concurs si sa cistige oamenii competenti.

Comentariile sunt închise.