4000 de locuri de muncă se vor pierde în industria energetică

4000 de locuri de muncă se vor pierde în industria energetică până în anul 2030. În industria energetică dependentă de cărbunele extras din județul Hunedoara, regăsim cel
de-al doilea mare angajator de la nivelul județului, Complexul Energetic Hunedoara, care în prezent se află în insolvență.

”În contextul închiderii planificate a activităților de extragere de cărbune și a reorganizării producției energiei, sectoarele în declin sunt cele ale industriei extractive miniere, unde se preconizează pînă anul 2030 pierderea a aproximativ 4000 de locuri de muncă. Complexul Energetic Hunedoara mai avea în 2019 doar 4.044 de angajați care au avut un venit mediu lunar de 5.313 lei. În contextul închiderii CEH și al disponibilizării tuturor angajaților, impactul direct al disponibilizărilor asupra scăderii puterii de cumpărare ar fi de 21,4 milioane lei lunar, respectiv 257,8 milioane lei anual11. Disponibilizările ar diminua inclusiv taxele și contribuțiile către bugetele locale și de stat. Taxele și contribuțiile sociale la nivel de județ s-ar reduce cu 1,34 milioane lei lunar, respectiv 16,12 milioane lei anual, iar contribuția privind asigurările și protecția socială s-ar diminua lunar cu 1,8 milioane lei, respectiv 21,6 milioane lei anual. Având în vedere faptul că județul este unul cu venituri bugetare reduse, dispariția bruscă a unor venituri importante, ar crea disfuncționalități la nivelul administrațiilor publice locale, precum Hunedoara, Vulcan, Petrila, Mintia, urmare a lipsei încasărilor”, arată documentul postat pe site-ul ADRVEST.
Ca și calendar, Ministerul Energiei are în vedere reorganizarea Complexului Energetic Hunedoara în vederea eficientizării activității de producere a energiei pe bază de huilă până la dezvoltarea de noi capacități energetice cu emisii reduse de carbon.
”De asemenea, se intenționează modificarea Planului de închidere a minelor de cărbune din cadrul CEH, autorizat de CE, în sensul extinderii termenului de realizare a lucrărilor necesare punerii în siguranţă a zăcământului şi realizarea lucrărilor de reabilitare, recultivare a suprafeţelor până la finalul anului 2027, după cum urmează: Executarea lucrărilor
necesare de punere în siguranţă pentru evacuarea cantităţilor de substanţă minerală generatoare de riscuri, cantonate la EM Lonea şi EM Lupeni, cu derulare etapizată până la data de 31.12.2024”, mai notează documentul.
Monika BACIU