Locuri de munca la primaria Petrosani

Primãria Petrosani organizeazã concurs pentru ocuparea mai multor posturi. Trei posturi, în trei compartimente diferite sunt disponibile la administratia localã din Petrosani. Astfel, este se organizeazã concurs pentru ocuparea functiei contractual vacantã de executie de inspector de specialitate, gradul debutant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani- Compartimentul administrativ si gestiune.

Conditii de participare la concurs sunt studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã. Concursul constã în 3 etape succesive, selectia dosarelor, proba scrisã si interviu. Concursul se va organiza la sediul Primãriei Municipiului Petrosani în data de 6 martie 2017, ora 10 proba scrisã, data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Un alt post vacant este în cadrul Politiei Locale unde se organizeazã concurs pentru ocuparea functiei de operator monitorizare sistem video din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Petrosani-Serviciului Politie Locala- Compartiment Centru de Monitorizare Video.

“Conditii de participare la concurs studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã, cunostiinte de operare pe calculator- nivel mediu, cunoasterea limbii englezã – nivel mediu”, aratã anuntul Primãriei Petrosani. Concursul se va organiza la sediul Primãriei Municipiului Petrosani în data de 28 februarie 2017, ora 10  proba scrisã, data si orainterviului vor fi comunicate ulterior.

Ultimul post pentru care se organizeazã concurs este de consilier juridic, gr.I din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Petrosani-Serviciul urmãriri, încasãri si executare silitã,  impozite si taxe locale. “Conditii de participare la concurs studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã, în domeniul stiintelor juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii functiei minimum 3 ani”, aratã anuntul. Concursul se va organiza la sediul Primãriei Municipiului Petrosani în data de 27 februarie 2017, ora 10 proba scrisã, data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Monika BACIU