3,5 milioane pentru continuarea lucrãrilor la Spitalul de Urgentã Petrosani

Lucrãrile la Spitalul de Urgentã Petrosani continuã. Ministerul Sãnãtãtii a aprobat suma de 3.500.000 lei, pentru anul 2017, pentru Spitalul de Urgentã Petrosani pentru proiectul de investitii Reparatii Capitale RK Spital – Spitalul de Urgentã Petrosani.

Suma este împãrtitã pe trei trimestre. Pentru cã banii sã poatã fi folositi în scopul propus a fost nevoie de rectificarea bugetului local al municipiului Petrosani.

“Propunem rectificarea bugetului local detaliat (…), prin majorarea bugetului atât la venituri cât si la cheltuieli cu suma de 3.500 mii lei dupã cum urmeazã: În baza adresei (…) a Directiei de Sãnãtate Publicã a judetului Hunedoara, se alocã Spitalului de Urgentã Petrosanu suma de 3.500 mii lei, pentru continuarea obiectivului de investitii “RK Spital – Spitalul de Urgentã Petrosani”, conform Legii 132/2014 privind aprobarea OUG nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2016, art. 190 (5) privind reforma în domeniul sãnãtãtii, contributia bugetului local la aceastã finantare este de 5%, respectiv 184,2 mii lei, sumã care se regãseste în prevederile bugetare ale anului 2017”, aratã proiectul de hotãrâre aprobat de Consiliul Local de la Petrosani.  Lucrãrile la noul corp al Spitalului de Urgentã din Petrosani au început de acum doi ani, dar, asa cum se întâmplã în toate domeniile, banii vin cu pipeta. Investitia are o valoare de 130 de milioane de lei. Spitalul de Urgentã Petrosani este amplasat într-o incintã delimitatã care are suprata de 27.098 mp. Pe amplasament se realizeazã lucrãri de extindere la corpul principal de spitalizare (cu un corp nou la care accesul se va realiza printr-o pasarelã închisã la etajele 1 si 2) sio la clãdirea existentã a ambulatoriului. Totodatã, vor avea loc lucrãri de recompartimentare a saloanelor.

Monika BACIU