3,3 milioane dintr-un foc / Primãria Uricani va achita un împrumut de 3 milioane într-o singurã ratã

Buhãescu înapoiazã 3 milioane de lei, într-o singurã transã. Aprobãri peste aprobãri si încercãri peste încercãri.  Administratia localã de la Uricani acceseazã un vredit de 3 milioane de lei de tip revolving.

Banii sunt necesari pentru cofinantarea unor proiecte de interes local de pe raza localitãtii. Conform caietului de sarcini, rambursarea banilor se va face într-o singurã transã.

“Rambursarea liniei se va efectua în rata unica la finele perioadei de 14 luni”, se aratã în caietul de sarnici.  În urmã cu câteva sãptãmâni consilierii locali au aprobat accesarea liniei de credit. “Se aprobã contractarea unui împrumut intern, în valoare de maxim 3.000.000 de lei, cu o maturitate de maxim 14 luni si garantarea împrumutului cu venituri proprii de la bugetul local. Pentru garantarea suplimentarã a împrumutului, Orasul Uricani va solicita avizul Ministerului Finantelor Publice în vederea deschiderii unui cont escrow, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã nr. 146/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, reprezentând valoarea dobânzilor pe 2 luni”, se aratã în aprobarea Consiliului Local Uricani.

Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii, bugetul de stat (rambursãri cheltuieli eligibile si TVA prevãzute în proiecte) si/sau fonduri europene. Contractarea finantãrii rambursabile prevãzute la art. 1 se face pentru finantarea integralã sau partialã, pre-finantarea si/sau co-finantarea obiectivului de investitii publice de interes local „Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a cabinetelor ce functioneazã în localitatea Uricani, aferente Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Lupeni”.  În contextul participãrii la programele Uniunii Europene pentru realizarea obiectivului de investitii specificat la art. 2 din prezenta hotãrâre, sumele care se restituie prin cererile de rambursare, care provin din fonduri ale Uniunii Europene si se constituie astfel venituri la bugetul local vor fi alocate, pentru refinantarea si/sau rambursarea împrumutului.

Bani împrumutati si acum o lunã

Administratia localã de la Uricani mai contracteazã credit. Reprezentantii administratiei publice de la Uricani au demarat procedurile în vederea contractãrii unei linii de credit. Este vorba de o finantare de tip revolving în valoare de 6.100.000 de lei. Potrivit datelor din documentele de procedura, creditul este necesar în vederea finantãrii unor investitii de interes local. Durata contractului este de 180 de luni de la data atribuirii contractului.

Banii sunt necesari pentru cofinantarea unor lucrãri care se executã pe raza orasului Uricani.

Ambulatoriul din Lupeni-Uricani

Conform documentelor, mai precis proiectului de hotãrâre prin care se acceseazã un credit, o parte din bani vor fi utilizati pentru proiectul care prevede “Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specilitate a cabinetelor ce functioneazã în localitatea Uricani , aferente Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Lupeni”. În cursul anului trecut, fostul minisrtu al Turismului, Elena Udrea, a semnat doua contracte de finantare pentru modernizarea ambulatoriilor din Valea Jiului. Este vorba de reabilitarea policlinicilor din Petrosani si Uricani. Valoarea fondurilor alocate prin Programul Operational Regional totalizeazã 5,4 milioane de euro. Proiectul de la Uricani care are o valoare de aproximativ 1,1 milioane euro.

Raul IRINOVICI