3,2 milioane pentru Valea Jiului

Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologicã a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015.

Vãii Jiuluii i-a revenit suma de 3,2 milioane din totalul de 21.293.000 de lei. Municipalitatea de la Petrosani primeste cea mai mare sumã, respectiv 600 de mii de lei, în timp ce localitãtile Vulcan, Lupeni si Uricani primesc câte 550.000 de lei. Petrila beneficiazã de 500.000 de lei, în timp ce Aninoasa va primi 450.000 de lei. Cele mai mari sume, câte 700.000 de lei le revin localitãtilor Hateg si Orãstie.

Din cei 600 de mii de lei alocati Primãriei Petrosani, 240.000 sunt sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologicã a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, ori pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã si pentru sustinerea proiectelor de infrastructurã care necesitã cofinantare localã. Diferenta de 360.000 de lei o reprezintã sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplatata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, în ordinea cronologicã a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru sustinerea programelor de dezvoltare localã si pentru sustinerea proiectelor de infrastructurã care necesitã cofinantare localã.

Monika BACIU