31 Octombrie, ultima tonã de cãrbune de la mina Petrila

Mina Petrila, aflatã în administrarea Societãtii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ) se închide definitiv pânã la sfârsitul acestui an. Aurel Anghel, directorul general al Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului spune cã la data de 31 octombrie de la mina Petrila va fi extrasã ultima tonã de cãrbune, iar la 31 decembrie va fi închisã toatã activitatea … mai departe