Actualitate

31.000 de lei vor primi minerii care se vor disponibiliza de la SNMÎ

Anul 2013 începe cu disponibilizãri în Valea Jiului. Peste 500 de angajati ai Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului vor pãrãsi sistemul în cursul acestui an. Numãrul celor care vor pleca este mai mare din cauzã cã anul trecut nu s-a realizat planul de disponibilizãri.

Categoric în 2013 vor fi disponibilizãri în cadrul Societãtii Nationale de Închidere Mine. Totodatã aici mai trebuie punctate anumite lucruri. Pentru cã în 2012 nu au fost fãcute disponibilizãrile programate conform planului de închideri si a deciziei 787 a Consiliului Europei. Cele 250 de persoane care trebuiau anul trecut disponibilizate vor face obiectul disponibilizãrilor ca plus, disponibilizare în 2013. Practic cele 250 din 2012 plus cele 265 care erau programate pentru 2013 ar trebui sã facã obiectul disponibilizãrii de la începutul acestui an. Din cele 515 persoane tin sã vã spun cã în conformitate cu planul de închidere se vor disponibiliza doar 501 persoane pentru cã la preluarea minelor neviabile, în loc de 2.455 de persoane, au fost preluate 2.442, iar între timp, unul a decedat”, a spus Petre Drãgoescu, director al Societãtii Nationale de Închideri de Mine.

Disponibilizãrile din cadrul societãtii depind în mod direct de bugetul de venituri si cheltuieli pentru acest an.

”Disponibilizãrile vor putea avea loc doar în momentul în care bugetul de venituri si cheltuieli al societãtii pentru anul 2013 va fi aprobat de Guvernul României pe de o parte. Pe de cealaltã parte, Hotãrârea de Guvern 116 care reglementeazã reducerea personalului disponibilizat va fi prelungitã pânã la 31.21.2018 si mai mult mai decât atât în anexa acestei Hotãrâri de Guvern va fi inclusã si Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului”, mai spune Drãgoescu.

De multe ori aprobarea bugetelor uneo societãti de cãtre Guvern a fost întârziatã. Nici în ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli al Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului nu existã o datã certã.

”Chiar ne-a interesat si pe noi cât de reprede putem vorbi despre acest buget, însãcategoric dupã ce se va aproba bugetul la nivel national, abia dupã aceea cu sigurantã vor fi defalcate prin hotãrâre de Guvern si bugetele societãlor si componentelor care sunt cu capital majoritar sau integral de stat”, a mai declarat directorul SNÎMVJ.

Sumele aferente disponibilizãrilor sunt sub formã de grant, acestea fiind dependente de anumite calcule economice bazate pe inflatie.

”Cât priveste sumele necesare efectuãrii acestor disponibilizãri ele au fost prinse în planul de închidere conform deciziei Uniunii Europene ca si cheltuieli exceptionale, deci ele practic sunt bugetate urmând a fi dispozitie de cãtre Ministerul de Finante societãtii în vederea efectuãrii plãtilor. Sumele sunt prinse sub forma unui grant pentru fiecare an în parte urmând în functie de situatia datã si de inflatiile de corectie ale fiecãrui an sã poatã sã se facã calculele corecte pe granturile deja stabilite”, a mai precizat reprezentantul societãtii.

Dacã la ultima disponibilizare din Valea Jiului au existat probleme în ceea ce priveste acordarea banilor cãtre disponibilizati, acestia fiind alocati în trei transe, acum nu se va mai lovi nimeni de acest zid.

”Aceastã problemã a fost reglementatã prin contractul colectiv de muncã înainte ca noi sã plecãm din cadrul CNH, si anume plata sumelor compensatorii se va face într-o singurã transã”, a conchis Drãgoescu.

Astfel, în functie de negocierile care au loc cu sindicatele, fiecare miner care pleacã din sistem va primi 30.934 de lei brut. Unitãtile miniere neviabile care alcãtuiesc Societatea Nationalã de Închidere Mine Valea Jiului sunt Petrila, Paroseni si Uricani. Acestea urmeazã sã îsi înceteze activitatea pânã în anul 2018.

Monika BACIU