3007 persoane si-au gãsit un loc de muncã cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În primele 4 luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului National de Ocupare a Fortei de Muncã, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncã 3.007 persoane, dintre care 1.269 femei.
Din totalul persoanelor ocupate pânã la data de referintã, 1.422 au peste 45 de ani, 809 au vârsta cuprinsã între 35 si 45 de ani, 530 au între 25 si 35 de ani, iar 246 sunt tineri sub 25 de ani (din care 31 tineri NEET). În functie de rezidentã, din totalul persoanelor încadrate în muncã, 2.118 provin din mediul urban, iar 889 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregãtire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncã, cele mai multe persoane au studii liceale,1241, urmate de cele care au ca studii scoala  profesionalã sau de arte si meserii, 935. Numãrul celor fãrã studii sau cu studii primare si gimnaziale este de 696, cei cu studii postliceale sunt în numãr de 49, iar cei cu studii universitare sunt în numãr de 86.
Din numãrul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 575 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu  ocupabile. Precizãm cã încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãtii de profilare a persoanelor  înregistrate în evidentele noastre.
Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã în a cãrei razã au  domiciliul sau resedinta beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active prevãzute de Legea nr.76/2002 privind  sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, modificatã si completatã. Astfel, în primele patru luni ale anului 2019, numãrul persoanelor care au beneficiat de asistentã pentru înregistrarea în evidentã ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, în vederea  asigurãrii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 5.028 persoane. Pentru mai multe informatii despre activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara, puteti accesa www.ajofmhd.ro.