30.000 de lei pentru modernizarea Parcului Regele Mihai I din Petrila

Autoritãtile locale de la Petrila au alocat suma de 30.000 de lei pentru întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul „Modernizare Parc Regele Mihai I”.
Asta dupã ce, în urmã cu douã luni, consilierii locali de la Petrila si-au dat acordul pentru redenumirea parcului „Tineretului” în “Parcul Regele Mihai”. Zona este în stare avansatã de degradare, iar acum autoritãtile locale cautã sã modernizeze locul de recreere.
“Parcul Regele Mihai I este conform legii (…) un scuar care se aflã în prezent în stare foarte avansatã de degradare. Spatiile verzi nu sunt amenajate, nu existã alei pavate, pavilionul central este construit din materiale de calitate scãzutã si inestetice. Reabilitarea parcului va crea premisele pentru desfãsurarea activitãtilor de recreere si petrece a timpului liber pentru locuitorii aflati în zona de Nord fatã de Bulevardul Republicii, în zona fostei colonii muncitoresti a Petrilei. De asemenea,  reabilitarea parcului va deschide posibilitatea pentru reabilitarea clãdirii fostei popicãrii, aflate în domeniul public si transformarea acesteia într-un obiectiv frecventat de locuitorii orasului”, aratã autoritãtile locale de la Petrila.
Regele Mihai nu a fost strãin de Valea Jiului.  În primã fazã, vor fi întocmite documentatiile tehnico-economice faza DALI/elemente SF pentru obiectivul Modernizare Parc Regele Mihai I.
Monika BACIU