La sfârșitul lunii august 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.265 șomeri (din care 3.573 femei), rata șomajului fiind de 3.64 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3.74 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0.10 pp. Din totalul de 6.265 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 3.863 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.402 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.785 șomeri provin din mediul rural și 4.480 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara, 36.07%, urmat de cei cu studii gimnaziale 23.83%, iar 19.06% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 9.61% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 9.53%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 1.90%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.424 persoane foarte greu ocupabile, 2.400 greu ocupabile, 1.223 mediu ocupabile, iar 1.218 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.ajofmhd.ro.