3.278.000 lei abateri financiare și 107.000 lei prejudiciu la Uricani

Inspectorii Curții de Conturi au verificat în perioada  01 iulie – 7 august 2020 activitatea Primăriei Uricani. În urma controlului, inspectorii financiari au constatat faptul că există abateri financiare de peste 3,2 milioane de lei și un prejudiciu de 107.000 lei.
Suma de 2.924.000 de lei este în dreptul societății de gospodărire, iar diferența de 354.000 de lei este la activitatea proprie a Primăriei Uricani.
Principalele constatări ale inspectorilor financiari în ceea ce privește abaterea financiară de la societatea de gospodărire constă în ”neevidențierea în contabilitatea Serviciului Public de Gospodărire Locală Uricani a unor bunuri deținute în administrare”.
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate au constat în încheierea ”între constructor și beneficiar o notă de conciliere prin care s-a stabilit întinderea prejudiciului reprezentând valoarea lucrărilor decontate peste nivelul prevăzut în proiectul tehnic, care urmează a fi restituit de executantul lucrărilor; atât la nivelul Serviciului Public de Gospodărire Locală Uricani cât și în cazul Liceului Tehnologic Retezat Uricani au fost emise decizii privind reorganizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu conform prevederilor legale”.
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi sunt ”actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al orașului Uricani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; evaluarea bunurilor potrivit normelor legale și înregistrarea acestora în evidența contabilă;  analiza modului de fundamentare și stabilirea taxei de salubrizare, pentru anul 2021, ținând cont de elementele prevăzute de actele normative referitoare la serviciul de salubrizare; reflectarea în evidența contabilă a activelor fixe corporale și a materialelor de natura obiectelor de inventar, primite în administrare de către Serviciul Public de Gospodărire Locală Uricani; efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii la Serviciul Public de Gospodărire Locală Uricani, în conformitate cu prevederi­le legale; stabilirea exactă a întinderii prejudiciului reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu agentul termic, suportate de către UATO Uricani pentru spațiul dat în folosința altei instituții, înregistrarea în contabilitate a prejudiciului și recuperarea integrală a acestuia; recuperarea prejudiciului, stabilit în timpul misiunii de audit, reprezentând sume decontate pentru lucrări neexecutate”.
Monika BACIU