C J Hunedoara a aprobat proiectul de hotărâre privind Programul anual de finanţare nerambursabilă în condiţiile Legii nr. 350/2005 pentru anul 2022.

Potrivit documentului, cultele religioase au o alocare financiară de 2,7 milioane de lei. 200.000 de lei este alocarea prevăzută pentru programe și proiecte sportive, iar pentru proiectele de tineret se prevede suma de 100.000 de lei.
Legea 350/2005 are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea
contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri
publice, precum și căile de atac al actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.
Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții
trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.
Monika BACIU