26 iunie, termenul de judecatã dintre Petrosani si Romsilva

Înalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit primul termen de judecatã în dosarul dintre municipiul Petrosani si Romsilva. Administratia localã de la Petrosani a pierdut procesul cu Regia Pãdurilor la Curtea de Apel Alba Iulia, iar edilii au fãcut recurs.

Înalta Curte are decizia finalã în litigiul dintre Primãria Petrosani si Romsilva în dosarul în care municipalitatea de la Petrosani solicitã scoaterea din fondul forestier a 46 de hectare de teren. Motivarea Curtii de Apel Alba Iulia aratã cã existã neconformitãti în ceea ce priveste solicitãrile administratiei locale de la Petrosani.

“Primul aspect de nelegalitate evidentã îl reprezintã solicitarea reclamantului de scoatere definitivã din fondul forestier a terenurilor destinate realizãrii tuturor componentelor din proiect fãrã platã obligatiilor bãnesti. Or asa cum s-a arãtat mai sus, numai o parte din suprafetele de teren se încadreazã, din punct de vedere legal, în situatia pentru care se justificã exceptarea de la plata acestor obligatii. Pe de altã parte, existã diferente relevante si inacceptabile între suprafetele solicitate – 43,3641 ha–si cele identificate în teren ca fiind corespunzãtoare proiectului tehnic-37,2532 ha. Pentru calculul final expertul face o compensare a diferentelor de suprafatã (+1,8044-0,8739 – 7,0327 – 0,0078 = -6,1109 ha) si ajunge la concluzia cã suprafata mãsuratã este diferitã de cea prevãzutã în proiect cu 6,1109 ha mai putin. Explicatiile sale pentru diferentele de suprafatã constau în realizarea retrocedãrilor cãtre fostii proprietari pentru 4,2 ha, respectiv neconcordantelor dintre realitatea din teren (suprafete împãdurite, limite interpretate diferit în zona lizierelor) si suprafetele luate în evidentã de proiectant în anul 2011 (posibil interpretate grafic sau chiar nemãsurate în teren), pentru 1,91 ha. Curtea retine cã, în realitate, diferenta între suprafetele prevãzute în proiect si cele identificate faptic este de 9,7188 ha, rezultate din adunarea tuturor diferentelor de suprafatã, nefiind relevant dacã acestea sunt în plus sau în minus atât timp cât exigentele art. 19 din Metodologie impun identificarea topograficã exactã a suprafetelor si amenajamentelor silvice din care fac parte acestea.Or asa cum rezultã din analizã comparativã detaliatã a fiecãrei suprafete, distinct pe componente (f.219-221), nu existã suprapunere exactã a suprafetelor mãsurate peste cele evidentiate în proiect, diferente existând pentru fiecare subunitate a fiecãrei componente în ceea ce priveste suprafata, iar în anumite cazuri, identificate în concret prin suplimentul la raportul de expertizã diferente existã si cu privire la unitãtile de amenajament silvic (UA). În conditiile în care, prin cererea nr. 7847/20.04.2012 reclamantul a solicitat pârâtei sã emitã avizul pentru scoaterea definitivã din fondul forestier national a suprafetei de 43,3641 ha, fãrã platã obligatiilor bãnesti, iar justificarea legalã existã numai pentru suprafata de 37,2532 ha, în mod legal si temeinic a refuzat pârâta sã emitã avizul conform, atât timp cât nu au fost depuse documente referitoare la compensarea terenurilor forestiere, cu privire la suprafata de 1,7064 ha iar în plus existã diferente relevante si inacceptabile între suprafetele solicitate si cele identificate în teren ca fiind corespunzãtoare proiectului tehnic, prevederile art. 19 alin. 1 din Metodologie nefiind respectate”, aratã motivarea Curtii de Apel Alba. Cartea finalã pentru scoaterea din fondul forestier a suprafetei de teren necesarã pentru continuarea lucrãrilor din Parâng se joacã la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Monika BACIU