De la an la an Societatea Antreprenorialã Studenteascã a Universitãtii din Petrosani (SAS-UPET) „creste” atât ca numãr de membri, cât si ca activitãti si recunoastere venitã atât din partea comunitãtii  universitare, cât si a celei locale. Ateliere de lucru,  workshopuri, tabãrã de  antreprenoriat, sesiuni de Bussines Mind, seri de lecturã, Hackaton, editarea revistei ProAntreprenor, Pitch Session, standuri mobile, participãri la sesiuni de comunicãri stiintifice studentesti si concursuri  organizate sub egida Universitãtii din Petrosani sau a altor centre universitare, acordarea de burse, internshipuri, amenajãri de sãli concepute sã creeze un mediu propice inovãrii, competitiei, dar si muncii în echipã, acces la echipamente multimedia si bibliotecã de cãrti de  antreprenoriat necesare  informãrii, dar si stimulãrii  creativitãtii, sunt doar câteva dintre actiunile organizate si desfãsurate de SAS-UPET,  considerate de cãtre cei ce au evaluat proiectele depuse an de an pentru finantare cã meritã sã fie realizate.
În 2017, primul an în care s-a câstigat proiectul CNFIS-FDI-2017-1086 Fii antreprenor, fii activ în S.A.S.-UPET., directorul       de proiect conf.univ.dr. Claudia Isac începea un drum nou cu o echipã micã, dar entuziastã. S-au realizat atât de multe, de la deschiderea unui spatiu dotat complet si formarea unei „familii” prin alãturarea unui numãr mare de noi membri ce au cuprins studenti, masteranzi, absolventi, dar si cadre didactice si reprezentanti ai mediului de afaceri local, pânã la întâlniri cu antreprenori de succes, organizarea Pitch Session sau includerea în cadrul Simpozionului national studentesc „Student. Stiintã. Societate” organizat de Universitatea din Petrosani, a unei noi sectiuni  intitulatã „Antreprenoriat si idei de afaceri”.
În cel de-al doilea an, 2018, câstigarea proiectului CNFIS-FDI-2018-0302 Studenti  antreprenori pentru România de mâine, a permis continuarea ideilor si muncii SAS-UPET  începute în anul anterior, dar si initierea unor noi actiuni. Sub coordonarea directorului de proiect, conf.univ.dr. Codruta Dura, se organizeazã în  premierã un altfel de concurs – Hackathon. Roboti mobili – în care pe parcursul a 24 de ore – participantii au avut ocazia de  a-si dovedi priceperea în crearea de software-uri utilizabile sau hardware cu scopul de a crea produse functionale pânã la sfârsitul evenimentului, fiind  rãsplãtiti cu premii, un numãr de 12 studenti si masteranzi au beneficiat de burse, iar sesiunea de Bussines Mind si participarea cu lucrãri la sectiunea de Antreprenoriat si idei de afaceri  Simpozionul studentesc ajung la a doua editie.
Parte din actiunile desfãsurate pe parcursul a doi ani, sunt cuprinse în 2019 în proiectul CNFIS-FDI-2019-0729 Antreprenor de succes cu SAS UPET!, director de proiect conf.univ.dr. Dorina Nitã,  acestora adãugându-li-se alte noi actiuni: organizarea unei tabere de antreprenoriat la care au participat pe lângã membri ai SAS-UPET si colegi din alte centre universitare si o searã de lecturã în care cei pasionati de cunoasterea secretelor reusitei unor antreprenori de succes, dar si de dezvoltare personalã, au ocazia de a-si împãrtãsi cunostintele, dar si de a schimba impresii cu colegii lor.
Desi cu un proiect aflat încã în derulare, membri SAS-UPET vorbesc deja despre noi idei ce îsi propun sã se regãseascã în proiectele ce vor fi depuse pentru finantare în anii urmãtori.