200 de prescolari din municipiul Lupeni vor beneficia de tichete sociale. Este vorba de copiii care provin din familii cu venituri modeste si se aflã în risc de marginalizare. 50 de lei este valoarea tichetului, iar pãrintii pot achizitiona numai produse alimentare si de igienã sau rechizite.

“Tichetele sociale pentru grãdinitã Social Pass se acordã conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participãrii în învãtãmântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a HG nr. 15/2016 privind normele de aplicare a legii 248/2015.Cadrul legal a creat un sistem de sprijin pentru copiii prescolari la care participa mai multe institutii în fiecare comunitate: unitatea teritorial–administrativã, institutia de învãtãmânt prescolar, inspectoratul scolar si unitatea emitentã. Tichetele sociale pentru grãdinitã Social Pass se acorda pentru stimularea participãrii la grãdinitã  a copiilor între 3 si 6 ani. Stimulentul, acordat prin intermediul unui tichet social pentru grãdinitã în valoare de 50 de lei lunar/copil, se acordã familiilor care au venit lunar de 284 de lei per membru de familie si ai cãror copii au prezenta zilnicã la grãdinitã. Tichetele sociale pentru grãdinitã pot fi utilizate exclusiv pentru achizitionarea de produse alimentare si de igienã, îmbrãcãminte si/sau rechizite”, aratã edilii de la Lupeni.

Valoarea tichetelor de grãdinitã este asiguratã din bugetul de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prin bugetele locale ale primãriilor. Titularii beneficiari primesc lunar câte 50 lei sub formã de tichete sociale pentru grãdinitã în urmãtoarele conditii venitul lunar pe membru de familie sã fie pânã la de douã ori nivelul venitului minim garantat. În prezent, acesta se încadreazã în 284 lei. Copiii beneficiazã de acest stimulent de la 3 ani pânã când împlinesc 6 ani, prezenta zilnicã a copiilor la grãdinitã, cu exceptiile specificate în normele de aplicare a Legii nr. 284/2015 titularii trebuie sã depunã la primãrie un dosar care sã continã cererea-declaratie, acte privind componenta familiei si venituri, documentul de înscriere la grãdinitã sunt alte conditii pentru a beneficia de tichetele sociale.

Monika BACIU