200.000 de lei pentru Inter Petrila

Bani pentru mai multe asociatii culturale sau sportive prin Legea Tinerilor. Administratia localã de la Petrila a publicat beneficiarii finantãrilor nerambursabile în baza Legii 350/2006.
Suma totalã alocatã este de 210.000 de lei. Asociatia Culturalã Rapsodia Muntilor si Asociatia Culturalã Junii Petrileni au primit finantare nerambursabilã în valoare de 5000 de lei fiecare. De cealaltã parte cea mai mare finantare nerambursabilã a primit-o Clubul Inter Petrila. Sportivilor de aici le-a fost repartizatã suma de 200.000 lei.
Prin legea Tineretului, Autoritãtile administratiei publice locale si judetene asigurã cadrul institutional si conditiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. În toate problemele ce vizeazã tineretul, consiliile locale ale comunelor si oraselor au obligatia de a organiza proceduri de consultare cu organizatiile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unitãti administrativ-teritoriale. Statul acordã sprijin tinerilor pentru înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii si pentru realizarea de investitii, prin programe de creditare preferentialã, cu prioritate în mediul rural si în zonele geografice cu nivel economic scãzut. Statul acordã facilitãti sub formã de reduceri de taxe si impozite, pentru o perioadã de cel putin un an calendaristic, pentru societãti comerciale înfiintate de tinerii absolventi, indiferent de nivelul studiilor acestora.
Monika BACIU