2.275.865 lei, cotizatia CJ Hunedoara cãtre SMURD

Consilierii judeteni au aprobat plata unor cotizatii. Astfel, cãtre Salvital, asociatia în subordinea cãreia functioneazã modulul SMURD în judetul Hunedoara, primeste suma de 2.275.865 lei.
Contributia aferentã anului 2020 aprobatã de Consiliul Judetean Hunedoara este în  cuantum de 5 lei/locuitor al judetului/an, conform acordului din anul 2012 încheiat între CJ Hunedoara si Asociatia Salvital. Astfel, raportat la un numãr de 455.173 de locuitori, CJ Hunedoara plãteste 2.275.865 lei.
“Prin urmare, întrucât nu s-a reusit încã preluarea personalului cu pregãtire paramedicalã angajat al Asociatiei Salvital Hunedoara care sã reglementeze în cadrul statutului juridic si salarizarea acestuia, se impune efectuarea unei analize privind majorarea salariului de bazã astfel încât salarizarea acestora sã fie una mai apropiatã de cea a angajatilor din inspectoratele pentru situatii de urgentã, conform principiului “la muncã egalã, salariu egal”, aspect care va fi discutat si în Adunarea Generalã a Asociatiei si a cãrui rezolvare va conduce, implicit la stabilirea unui mod de majorare a contributiei”, aratã cei de la Salvital în adresa înaintatã CJ Hunedoara.
Astfel, potrivit reprezentatilor Salvital, se estimeazã cã pentru anul 2020 sustinerea financiarã suplimentarã necesarã pentru a continua activitatea la nivelul existent în prezent este de 2.941.705 lei.
Cosmin BACIU