159 de milioane de euro pentru regenerarea urbană din regiunea de Vest

159 de milioane de euro este bugetul alocat pentru regenerarea urbană din regiunea de Vest. Locuitorii regiunii de Vest, implicit și cei ai județului Hunedoara își pot exprima opinia cu privire la proiectele regiunii.

Tipologiile de activități eligibile sunt reabilitarea și revitalizarea
integrată a zonelor istorice și/sau centrale, cartierelor de blocuri de locuințe colective etc., cu accent pe investiții în spații publice urbane (piațete, piețe publice), investiții în spații verzi (scuaruri, parcuri etc.); investiții în infrastructura de
mobilitate (străzi care asigură accesul la locuinţe şi servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus, piste pentru biciclete, trotuare, alei pietonale etc.); investiții în locuri de joacă pentru copii. Beneficiarii eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale sau parteneriate între UAT și alți actori publici relevanți pentru proiect. Valoarea eligibilă a proiectelor este cuprinsă între 500.000 și 10.000.000 euro.
”Cele 6 orașe și municipii din Valea Jiului vor beneficia de alocări orientative, ca teritoriu integrat, în funcție de populație și nivelul local de dezvoltare”, mai menționează ADRVEST.
În cadrul POR Vest 2021-2027, dezvoltarea urbană integrată se realizează printr-o abordare strategică și integrată, prin investiții finanțate prin intermediul mai
multor obiective de politică (OP): OP2 – Eficiență energetică, Infrastructură verde și Mobilitate urbană, OP 4 – Educație, OP5 – Regenerare urbană, patrimoniu și infrastructuri culturale publice.
Monika BACIU