130 de ani de la inaugurarea căii ferate Petroșani – Lupeni

130 de ani se împlinesc de la inaugurarea căii ferate dintre Petroșani și Lupeni. Actualmente pe ruta menționată nu mai circulă niciun tren de călători, ci doar trenuri cu cărbune.

”130 de ani de la inaugurarea căii ferate Petroșani-Lupeni. La 28 august 1870 s-a dat oficial în circulație ramificația primei linii ferate din Transilvania numită generic,,Prima linie ferate al cărbunelor din Transilvania „Simeria-Petroșani. După 20 de ani deținătorii de concesiuni în vestul câmpului minier al Văii Jiului s-au unit pentru a construi linia ferată de interes local între Petroșani și Lupeni. În anul 1890 sunt trimiși de la Budapesta mai mulți ingineri care au stabilit traseul căii ferate și lucrările de construcție au început în același an,fiind
realizate de un inginer austriac Burghardt. Calea ferată Petroșani-Livezeni-Lupeni avea un ecartament normal 1435 mm,o lungime de 18.057 km,a costat 790.000 florini și va fi inaugurată la 27 iunie 1892,fiind predată circulației în iulie 1892”, arată Iosif Bodo.
Inaugurarea oficială
a liniei ferate este prezentată în revista ,,Erdély”(Ardealul) nr.7 din 1892 în articolul,,A Zsilvölgy vasútja-Calea ferată din Valea Jiului”
”S-a construit calea ferată Petroșani-Lupeni care va avea menirea să aducă din vale comoara Văii Jiului,miliarde de tone de cărbune și să aducă în vale bunăstare și bogăție. Delegația plecată din Deva a ajuns dimineața la orele șase în Petroșani. După servirea micului dejun au fost vizitate Surducul și granița româno-maghiară.La orele 11 placă primul tren cu delegații. Prima gară Livezeni, a doua Bărbătenii de Jos (Iscroni), apoi Vulcan și gara finală la Lupeni. În construirea căii ferate au fost întâmpinate mai multe greutăți.Cinci poduri de fier au fost construite peste pârâurile care se varsă în Jiu. Calea ferată nu se termină la gara Lupeni,
ci mai continuă 1 km până-n incinta minei. Așa a devenit Lupeniul localitatea prin centrul căreia trece linia ferată. Populația locală coborând de pe dealurile înconjurătoare se uita cu teamă și admirație la trenul tras de locomotiva cu aburi. Trei mili­oane de tone de cărbune se află sub pământ în opt straturi,
cărbune cu care nu poate concura cărbunele din Ungaria și care este de aceeași calitate cu cărbunele din Silezia. Până acum accentul s-a pus pe descoperirea straturilor,dar de acum se va trece la exploatarea propriu zisă, După vizitarea minelor s-a trecut la servirea mesei. S-au ținut
discursuri,apoi localnicii au prezentat dansuri momârlenești. Delegația s-a întors la Petroșani. Calea ferată era concepută
pentru toate formele de transport,accentul punându-se însă pe transportul cărbunelui”, mai arată cronicile vremii.
Monika BACIU
FOTO: Iosif Bodo