Municipiul Lupeni anunță organizarea unei selecții publice pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice destinate activităților nonprofit de interes general în anul 2024.

Acordarea acestor finanțări este reglementată de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general, împreună cu modificările și completările ulterioare, precum și HCL Municipiul Lupeni nr. 42/28.03.2024.
Perioada de finanțare este întregul an 2024, iar suma totală alocată într-o singură sesiune din bugetul local al Municipiului Lupeni este de 850.000 lei. Din această sumă, 650.000 lei sunt destinate domeniului sportului, în timp ce 200.000 lei sunt alocate programelor sau acțiunilor din domeniul cultelor religioase.
Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt stabilite conform „Ghidului solicitanților pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice”.
Documentația necesară pentru solicitarea finanțării nerambursabile poate fi descărcată de pe site-ul autorității contractante, www.municipiullupeni.ro, sau poate fi obținută de la sediul Municipiului Lupeni, situat în str. Revoluției, nr. 2, Județul Hunedoara.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 13.05.2024, ora 15:00, la sediul Municipiului Lupeni. Perioada în care se va desfășura selecția de proiecte, verificarea eligibilității și evaluarea acestora este cuprinsă între 14.05.2024 și 31.05.2024.
Monika BACIU