124.900 de lei costã reviziunea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor

Sãptãmâna trecutã, la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, a avut loc o întâlnire în vederea revizuirii Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor (PJGD) în vederea îmbunãtãtirii activitãtii în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor.
Între timp a fost selectatã o societate care se va ocupa de acest lucru. O firmã din Cluj va primi 124.900 de lei pentru revizuirea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor.  Documentul care va fi realizat de EPMC Consulting SRL din Cluj-Napoca vizeazã perioada 2019-2025 si va cuprinde investitiile necesare astfel încât tara noastrã sã atingã tintele si obligatiile  asumate în domeniul gestionãrii deseurilor. În PJGD se vor identifica cele mai bune solutii din punct de vedere tehnic si economic, raportate la indicatorii de generare a deseurilor si la  sistemul de colectare selectivã.
„Este un pas foarte important pentru îmbunãtãtirea activitãtii de colectare si  gestionare a deseurilor din judetul Hunedoara. Documentul va sta la baza identificãrii celor mai optime solutii în ceea ce priveste viitoarele investitii”, a declarat Mircea Flaviu Bobora. La rândul sãu, administratorul public al judetului, Costel Avram, a afirmat cã Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor va sta la baza elaborãrii unor proiecte noi, integrate sau individuale, care sã completeze investitiile deja realizate.
„A fost o întâlnire în care fiecare parte implicatã si-a expus opiniile privind îmbunãtãtirea activitãtii de gestionare a deseurilor, o discutie utilã atât pentru firma care va realiza acest plan, cât si pentru cei implicati direct în activitate. În baza acestui plan, Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Hunedoara va deveni mai sustenabil si va functiona în spiritul respectãrii directivelor aplicabile sectorului deseuri”, a declarat Costel Avram.
La întâlnire au participat si reprezentantii celor doi operatori de salubritate din judet, cei ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã SMID si ai Agentiei de Protectie a Mediului.  Elaborarea planului judetean este o  obligativitate ce decurge din adoptarea Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), aprobat prin HG 942/20/12.2017. Prevederile Planului National trebuie  preluate în Planul Judetean, astfel încât investitiile care urmeazã a fi propuse spre finantare sã fie în concordantã.
Cosmin BACIU