11 milioane de lei are de recuperat ApaServ de la rău-platnici

P este 11 milioane de lei are de recuperat societatea de apă din Valea Jiului de la rău-platnici. Un raport al ApaServ Valea Jiului arată că valoarea creanţelor pe care APA SERV VALEA JIULUI S.A. le are de recuperat la data de 31 decembrie 2021 este de 11.270.000 lei.

Agenții economici datorează operatorului de apă și canalizare suma de 1,8
milioane de lei, asociațiile de proprietari au datorii de 4.717.000 lei, iar populația are datorii de 4.753.000 de lei.
Conducerea societății de apă a desfășurat și o serie de activități pentru recuperarea debitelor restante. Astfel, s-au întocmit 3248 somaţii pentru debite restante la abonați casnici și agenți economici, 77 de angajamente de plata cu eşalonarea debitelor în valoare de 285.039 lei, 1023 de utilizatori verificați dacă sunt rebranșați ilegal fără acordul operatorului.
Potrivit ApaServ VAlea Jiului 56 utilizatori debranșați care au fost depistați că erau rebranșați
ilegal, pentru care s-au întocmit procese verbale de calcul prejudiciu în valoare de 47.346 lei, iar Serviciului Juridic au fost înaintate 241 de dosare de executare silită.
Gradul de încasare până la 31 decembrie 2021 a fost de 97,02% ,respectiv grad de încasare facturi curente 76,56 %, grad de încasare facturi restante 4,44 %.
Monika BACIU