11 candidati pentru douã posturi / Concurentã pentru locurile de muncã de la cinematograf

Cinematograful din Petrosani urmeazã a fi inaugurat în scurt timp.  Este nevoie de angajati care sã deserveascã noua investitie, astfel cã autoritãtile locale de la Petrosani organizeazã concurs “în vederea ocupãrii functiilor contractual vacante de consilier gr.IA, respectiv casier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petrosani- Compartimentul Administrare Cinematograf”.
“Potrivit art. 30, alin.3 din H.G.R. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sãu temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare, am procedat la afisarea rezultatelor privind selectia dosarelor”, aratã o informare a Primãriei Petrosani.
Astfel, pentru postul de consilier gr. IA a fost depus un singur dosar, în timp ce pentru postul casier au fost depuse 10 dosare, toate candidaturile fiind admise. Pentru postul de consilier au fost conditii speciale în vederea participãrii la concurs. Conditii specifice de ocupare a postului de consilier, gr.IA (proiectionist) constau în studii universitare de licentã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã si experientã în domeniul cinematografiei (proiectionist) de minimum 1 an.
Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisã în data de 20 decembrie 2017, ora 10 la sediul Primãriei municipiului Petrosani.
În 12 iulie 2016 s-a dat ordinul de începere a lucrãrilor de cãtre Compania Nationalã de Investitii, în urma efectuãrii proiectului si a avizãrii tehnice la Bucuresti. Primãria Petrosani suportã, din bugetul local, aproximativ 200 de mii de lei, care presupun: utilitãtile, instalatia de gaz metan si alimentarea cu energie electricã, cu apã si canalizarea. Investitia costã în jur de 3 milioane de lei si se deschide în vechea locatie a unui cinematograf, ce a dispãrut dupã Revolutie.
Monika BACIU