100 de milioane pentru închiderea minelor

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului primeste peste 100 de milioane de lei pentru continuarea lucrãrilor de închidere a minelor necompetitive. Douã unitãti miniere au mai rãmas de închis, dupã ce mina Petrila si-a încetat activitatea anul trecut. “Prin proiectul de act normativ se supun aprobãrii cheltuielile necesare închiderii celor trei unitãti miniere neviabile din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului … mai departe