Autoritățiile locale de la Petroșani
au depus cererea de finanțare pentru proiectul “Dezvoltarea mobilității urbane în municipiul Petroșani”. În acest proiect sunt cuprinse trasee de bicicletă, pasarele pietonale peste calea ferată și crearea de centre de închiriere pentru biciclete.

”Am depus cererea de finanțare pentru proiectul “Dezvoltarea mobilității urbane în municipiul Petroșani”, proiect finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, PRIORITATEA 4 – Regiune cu mobilitate urbană sustenabilă – OBIECTIVUL SPECIFIC 2.8 – Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Proiectul cuprinde reconfigurarea infrastructurii rutiere în vederea înființării unui traseu de mobilitate integrat pentru circulația cu biciclete și circulația pietonală, construirea a două pasarele pietonale peste DN 66 și calea ferată dublă (pasarela 1 se va construi peste DN 66 și calea ferată, amplasată în zona Stadionului Jiul care face legătura dintre Strada Carpati și Strada Lunca, iar pasarela 2 va fi construită peste DN 66 și calea ferată, amplasată în zona străzii Lunca, acces mina Livezeni și face legatura dintre strada Unirii si strada Lunca), amenajarea a peste 12 km de piste de biciclete cu traseul stabilit între Piața Victoriei – Alee parcul Carol Schreter – Str. Carpati – Str. 1 Decembrie 1918 – Str. Oituz – Str. Unirii – Str. Independenței – Str. 1 Iunie – Str. Aviatorilor, dar și înființarea a 10 centre închiriere pentru biciclete”, informează Tiberiu Iacob Ridzi primarul municipiului Petroșani.