1.512 persoane si-au gãsit un loc de muncã cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Nu mai putin de 1512 persoane,dintre care 642 femei, si-au gãsit un loc de muncã, în primele 2 luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului National de Ocupare a Fortei de Muncã, prin intermediul AJOFM Hunedoara.
Din totalul persoanelor ocupate pânã la data de referintã, 710 au peste 45 de ani, 446 au vârsta cuprinsã între 35 si 45 de ani, 267 au între 25 si 35 de ani, iar 89 sunt tineri sub 25 de ani (din care 5 tineri NEET). În functie de rezidentã, din totalul persoanelor încadrate în muncã, 1.081 provin din mediul urban, iar 431 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregãtire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncã, cele mai multe persoane au studii liceale, 720, urmate de cele care au ca studii scoala profesionalã sau de arte si meserii, 4. Numãrul celor fãrã studii sau cu studii primare si gimnaziale este de 296, cei cu studii postliceale sunt în numãr de 26, iar cei cu studii universitare sunt în numãr de 24.
‘Din numãrul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 499 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizãm cã încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãtii de profilare a persoanelor înregistrate în evidentele noastre”, spun reprezentantii AJOFM Hunedoara.
Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau resedinta beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active prevãzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, modificatã si completatã. Astfel, în primele douã luni ale anului 2019, numãrul persoanelor care au beneficiat de asistentã pentru înregistrarea în evidentã ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, în vederea asigurãrii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 2.906 persoane.
3,59 % – rata somajului  în luna februarie 2019
La sfârsitul lunii februarie 2019, în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara erau înregistrati 6.340 someri (din care 3.165 femei), rata somajului fiind de 3,59 %.
Comparativ cu luna precedentã, când rata somajului a fost de 3,64%, în aceastã lunã acest indicator a înregistrat o scãdere cu 0,05 pp. Din totalul de 6.340 persoane înregistrate în evidentele AJOFM Hunedoara, 2.942 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3.398 erau someri neindemnizati. În ceea ce priveste mediul de rezidentã, 2.065 someri provin din mediul rural si 4.275 sunt din mediul urban. Somerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul somerilor înregistrati în evidentele AJOFM Hunedoara (28,04%), urmat de cei cu studii liceale (26,04%), iar 17,85% au absolvit învãtãmântul profesional sau scoli de arte si meserii. Somerii fãrã studii si cu nivel de studii primare reprezintã 17,69% din totalul somerilor înregistrati, cei cu studii superioare sunt 8,43%, iar cei cu învãtãmânt postliceal sunt 1,95%.
Structura somerilor înregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintã astfel: 1.132 persoane foarte greu ocupabile, 4.234 greu ocupabile, 436 mediu ocupabile, iar 538 sunt persoane usor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãtii de profilare a persoanelor înregistrate în evidentele noastre. Pentru mai multe informatii despre activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara, puteti accesa www.ajofmhd.ro .