1.391.664 lei – contributia Consiliului Judetean Hunedoara cãtre Salvital

Peste 1,3 milioane de lei este contributia Consiliului Judetean Hunedoara la Asociatia Salvital. În subordinea asociatiei functioneazã mai multe module SMURD din judetul Hunedoara.
“Prin Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 258/2016 s-a aprobat modificarea contributiei anuale a Consiliului Judetean Hunedoara cãtre Asociatia Salvital Hunedoara în vederea finantãrii cheltuielilor de organizare, functionare si dezvoltare a acesteia si a Serviciul Mobil de Urgentã, Resuscitare si Descarcerare al Judetului Hunedoara (SMURD), de la 2 lei/locuitor al judetului/an, la 3 lei/locuitor al judetului/an, începând cu data de 1 ianuarie 2017, întocmindu-se Actul Aditional Nr. 1 la Acordul nr. 1317/7/2012 (CJH), respectiv nr. 7/21.02.2015 (SALVITAL). Prin adresa nr. 19/15.01.2018 înregistratã la Registraturã Generalã a Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 426/15.01.2018 se transmite contributia Consiliului Judetean Hunedoara pe anul bugetar 2018 în sumã de 1.391.664 lei”, aratã documentul CJH.
Asociatia ,,Salvital” Hunedoara a fost constituitã prin vointa comunã a  membrilor fondatori, printre care si Consiliul Judetean Hunedoara, si are ca scop crearea unei componente integrate la nivelul judetului, specializatã în acordarea ajutorului de urgentã, resuscitarea si descarcerarea victimelor accidentelor de orice naturã, operatiilor de salvare, precum si transportul acestora la prima unitate medicalã cu competentã adecvatã. Personalitatea juridicã a Asociatiei ,,SALVITAL” Hunedoara a fost recunoscutã de cãtre Judecãtoria Deva prin Încheierea civilã nr.9/A/2005, fiind dispusã înscrierea acesteia în Registrul special al asociatiilor si fundatiilor de la grefa instantei.
Monika BACIU